عکاسی کودک

عکاسی کودک

عکاسی کودک به صورت کلی عکاسی کودک به عکاسی پس از سنین نوزادی گفته می شود. چیزی حدود سه ماه به بالا. البته ایده آل ترین سن عکاسی کودک ۶ ماهگی – نه ماهگی – سیزده ماهگی است . عکاسی کودک تمام جذابیت اش را مدیون اولین های زندگی هر کودک است. اولین لبخند ها […]