عکاسی نوزاد

عکس آتلیه کودک

عکاسی نوزاد عکاسی شاید تصور عموم بر این باشد که عکسبرداری از کودکان تازه متولد شده به سبک نوزادی تا ماه هایی طولانی ممکن باشد. اما واقعیت چیز دیگیری است. در واقع عکس نوزادی یا به عبارتی عکاسی از نوزادان زمان بهینه ی خودش را دارد. بهترین زمان شش روزگی تا بیست روزگی است. البته […]