درباره ما

آتلیه عکس بابا لنگ دراز

معرفی کلیه مجموعه عکاسی بابالنگ دراز .  مجموعه بابا لنگ دراز در سال ۱۳۸۰ تاسس گردید .

خدمات

آتلیه کودک

تمامی عکس ها در مجموعه بابا لنگ دراز با بهترین و جدیدترین دوربین های موجود گرفته می شود

عکس آتلیه کودک

آتلیه نوزاد

تمامی عکس ها در مجموعه بابا لنگ دراز با بهترین و جدیدترین دوربین های موجود گرفته می شود

عکاسی و فیلم برداری

تمامی عکس ها در مجموعه بابا لنگ دراز با بهترین و جدیدترین دوربین های موجود گرفته می شود